Nogometni klub

Špansko - Zagreb

Priopćenje svim članovima i simpatizerima NK Špansko

Nakon više neistinitih objava na nekim društvenim mrežama, kojima se narušava ugled, uprava te aktualni predsjednik Nk Špansko, ovim putem, Vas, sve članove, simpatizere i ostale koji vole Nk špansko želimo izvjestiti o tzv. "kaotičnom" stanju u Nk Špansko.

19.prosinca 2018., temeljem Odluke Upravnog suda, sudskom odlukom potvrđeni su aktivni članovi kluba te legalna Uprava, a isto tako i oni koji to NISU, čime je poništeno ranije izdano nelegalno Rješenje od strane Ministarstva uprave.

Prilikom primopredaje zatečeno je sljedeće stanje:

 • Zbog neplaćanja računa pred isključenjem je bila opskrba električnom energijom.
 • Nisu bila izrađivana financijska izvješća, kojima bi se pravdala utrošena financijska sredstva prema Gradskom uredu za sport, Zagrebačkom nogometnom savezu i Savezu sportova grada Zagreba, za drugu polovicu 2018. godine.
 • Klub je bio doveden u blokadu zbog nesavjesnog i neodgovornog postupanja u svezi predstečajne nagodbe (postupak nije doveden do kraja).
 • Zbog nesavjesnog i nestručnog rada, te zbog lošeg glasa osoba koje su preuzele klub, došlo je do smanjenja broja djece u školi nogometa, ukidanja drugih kategorija juniora i kadeta, te ispadanja SVIH kategorija u školi nogometa u nižu ligu.
 • Zbog nesavjesnog i nestručnog rada tadašnje nelegalne Uprave Nk Špansko (neplaćanje plaća i naknada trenerima i igračima) došlo je do prijetnje od ispadanja seniora Nk Špansko iz 3. HNL
 • Određeni broj djece u školi nogometa nije bio uopće zaveden niti u klupskim a niti u službenim evidencijama ZNS-a (novac od njihovih članarina nije nigdje evidentiran te se smatra da je isti otuđen).
 • Kotizacije i ostali prihodi sa turnira održanih u 2018. godini (Shpaolin cup i Darko Tironi) nisu evidentirana nigdje u klupskoj financijskoj dokumentaciji, te budući da ih nema smatraju se otuđenima.
 • Najmovi sportskih terena Nk špansko u 2018. godini nisu nigdje evidentirani u klupskoj financijskoj dokumentaciji, te budući da tog novca nema u klubu, smatra se da je isti otuđen.
 • Za vrijeme financijske blokade računa Nk Špansko, u 2018. godini, trenerima nisu isplaćivane naknade za treniranje, a od kolovoza 2018. "Odlukom" nove, nelegalne uprave (gosp. Bilandžić), isplate trenerima za treniranje su vršene nelegalno, a članarine su se prikupljale od roditelja u gotovini (klub je poslovao na crno).
 • Ugovori sa trenerima i svi ostali dokumenti potpisivani su od strane neovlaštene osobe (gosp. Bilandžić).
 • Uništavanje blombi na HEP - ovoj razvodnoj kutiji
 • Otuđene 3 bale stare umjetne trave
 • Zbog međusobnih sukoba i međusobnih borbi oko prava nad upravljanjem klubom i klupskim caffe barom, bivša nelegalna Uprava je odjavila gospodarsku djelatnost kluba te tako onemogućila daljnji i budući rad klupskog caffe bara.
 • Knjigovodstveni dug klupskog caffe bara od cca. 40.000,00 kn (u zaduženoj robi na skladištu caffe bara), po izjavi tadašnjeg Predsjednika gosp. Novokmeta kod primopredaje kluba, citiramo: popila banda koja je bančila i pijančevala.
 • Otuđen dio inventara (stolovi i stolice) caffe bara.
 • Infrastruktura u katastrofalnom stanju, zanemareni i neodržavani tereni, devastirane i prljave svlačionice, uništeni tuševi, uništeni bojleri i ostali sanitarni uređaji, uništeni podovi i vrata svlačionica, na terenu sa umjetnom travom neispravni reflektori od kojih pola nije radilo, sve navedeno je fotografirano i dokumentirano prilikom primopredaje kluba.

Zbog svoje nekompetentnosti i nemara u godinu dana koliko je navedena skupina nelegalno vodila klub, klub je bio u opasnosti od gašenja te smo imali za cilj dovesti ga u stanje u kakvom je bio kada smo otišli. To je značilo prvenstveno uredno financijsko poslovanje i uređenje infrastrukture  kako bi poboljšali uvjete rada, a kako bi dobili viziju što se sve događalo u Nk Špansko u nazad 6 mjeseci navodimo prikaz aktivnosti koje je sadašnja Uprava poduzela za spas kluba:

 • Detaljna analiza financijskog poslovanja (izrada izvješća za 2018. godinu)
 • Plaćen dug na ime predstečajne nagodbe u iznosu od 48.000,00 kn (zbog neizvršenih plaćanja iz 2018. godine po predstečajnoj nagodbi, klubu je prijetila blokada, raskid Ugovora o predstečajnoj nagodbi, stečaj, a posljedično i gašenje kluba)
 • Izvršeno redovito plaćanje preostalih rata po predstečajnoj nagodbi u iznosu od 38.400,00 kn
 • Izvršeno plaćanje dugova iz 2018. godine za utrošenu električnu energiju u iznosu od 15.196,29 kn (zbog višemjesečnog neplaćanja električne energije, tvrtka Proenergy je prekinula dobavu električne energije i prijetilo je isklučenje Nk Španskog iz sustava naponske mreže).
 • Izvršeno je plaćanje dugova iz 2018. godine za vodu, telefon, komunalne naknade i dr. u iznosu od 12.940,54 kn (višemjesečno neplaćanje).
 • Izvršeno je plaćanje trenerima za njihov rad u 2018. godini (dugovanja kluba) u iznosu od cca. 34.700,00 kn
 • Izvršeno plaćanje dugova prema ZNS-u i HNS-u, u iznosu od 14.989,50 kn (godišnje članarine i kotizacija za natjecanje).
 • Izvršeno plaćanje dugova prema sucima i službenim osobama u iznosu od 6.583,11 kn (nisu izvršena plaćanja za aktivnosti u zadnja 4 kola u 2018. godini, zbog čega je bio pokrenut postupak suspenzije Nk Špansko).
 • Izvršeno plaćanje duga na ime sanitetskog osiguranja utakmica, u iznosu od 3.000,00 kn
 • Izvršeno plaćanje duga za usluge prijevoza seniora na utakmice u iznosu od 19.697,85 kn (kako nisu plaćali usluge prijevoza klub je utužen, izgubio sudski spor te smo uz dugovanje bili prisiljeni platiti i sudske troškove).
 • Izvršeno je plaćanje na ime duga za knjigovodstvene usluge u iznosu od 3.500,00 kn (nepodmirene obveze iz 2017. godine).
 • Izvršeno plaćanje dugova za potrošni materijal u iznosu od 4.151,66 kn
 • Izvršeno plaćanje duga za usluge snimanja utakmica u iznosu od 1.200,00 kn
 • Izvršeno je plaćanje na ime osiguranja ŠRC Špansko i SC Malešnica u iznosu od 2.248,59 kn

Kako bi se uspostavio legalan rad (spriječila financijska zlouporaba), te unaprijedio rad kluba, poduzeli smo slijedeće radnje:

 • Uspostava plaćanja članarina, kotizacija, najmova terena i ostalih prihoda ISKLJUČIVO preko računa Nk Špansko.
 • Potpisani su Ugovori sa trenerima, te se isplate za njihov rad vrše isključivo preko računa.
 • Kako bi klub približili što više članstvu i simpatizerima, te podigli ugled kluba, uredili smo i pokrenuli novu web stranicu Nk Špansko.
 • Osigurana potpora od Državnog ureda za sport, za projekt "Škola nogometa Shpaolin".

U svrhu podizanja kvalitete uvjeta rada u klubu, pristupili smo popravcima i sanaciji kako slijedi:

 • Jedan dio svlačionica je uređen tako što su izmjenjeni podovi i uređen prostor za tuširanje.
 • izvršeni su popravci bojlera, mješalica za vodu i tuševa
 • Izvršena je dezinfekcija te strojno čišćenje svlačionica
 • Izmjenjena je kompletna dolazna vodovodna mreža
 • Izmjenjen je sustav navodnjavanja na glavnom terenu
 • Nabavljena su dva računala za tajništvo i trenere
 • nabavljene lopte za školu nogometa
 • kupljena nova perilica za rublje
 • Izmještena je stara umjetna trava, uklonila se stara umjetna trava sa prilaza svlačionicama te je isti prostor asfaltiran
 • Popravljeni su reflektori na umjetnoj travi
 • Saniran je i uređen travnjak na glavnom terenu
 • Popravljene su kamere i videonadzor u prostoru kluba
 • Nabavljene su dvije nove flakserice te kosilica
 • Nabavljeno je tri para novih mreža za golove
 • nabavljena je nova zaštitna mreža i materijal za popravak postojećih zaštitnih mreža (čeka se izvođač)
 • Nabavljeni su stolovi i stolice za klupski caffe bar

Osim redovnog rada možemo navesti da smo vrlo uspješno proveli slijedeće aktivnosti:

 • Turnir "Shpaolin cup" na koji se odazvalo rekordnih 30 momčadi
 • Turnir "Darko Tironi" na koji se odazvalo 48 momčadi, međunarodnog karaktera, pri čemu smo osigurali smještaj i prehranu za 10 gostujućih momčadi (ukupno oko 1300 obroka) za vrijeme trajanja turnira.
 • Organizacija "Dani MO Špansko" u suradnji sa MO Špansko Jug.

Sukladno navedenom, nadamo se da ćete dati potporu zdravom i održivom razvoju klubu koji je od koristi zajednici. Na ovaj način svojim radom poručujemo kako je u ovom društvu moguće imati i razvijati zdravu i odgovornu klimu. Naš cilj je raditi za dobrobit zajednice, a pri tome poštivati zakone Republike Hrvatske. Naravno da se promjene ne mogu izvesti preko noći iz razloga što smo limitirani financijskim sredstvima, ali radom u prvih 6. mjeseci ove godine smo pokazali da klub ide u dobrom smjeru te da će s vremenom situacija biti samo bolja.

 

Iznad svih, Špansko!

SDUSMilićLunasanMacronVertebra